Fundacja Pro Salute : Będzin, ul. Sączewskiego 27

Telefon : 32 267 32 85

Email : kontakt@prosalute.info

Aktualności

Dzień Dziecka w ProSalute

Spotkani z opiekunami Rodzinnymi

Ogólnopolska XIV Kampania „Hospicjum to też życie” została zakończona spotkaniem z opiekunami rodzinnymi, których najbliżsi są pod opieką Będzińskiego Domowego Hospicjum Onkologicznego. Spotkanie odbyło się w dniu 22 lutego (czwartek) o godzinie 12:00 w nowo oddanym pomieszczeniu Fundacji Pro Salute przy ulicy Sączewskiego 27. Kampania porusza od 14 już lat na forum społecznym tematy ważne i trudne, związane z kresem ludzkiego życia. Od 2 lat dołączony został kolejny temat, jakim jest rola Opiekuna Rodzinnego a jego hasło to „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”. Przypomina się w ten sposób sytuacje i potrzeby opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi, osobami ciężko i nieuleczalnie chorymi. Znamy i wiemy jak trudna jest rola tej osoby, często samotnego bohatera, który musi mierzyć z codziennymi problemami chorego w domu. Opiekun jest niezwykle ważną osobą. Wspiera chorego bliskiego emocjonalnie, pomaga w codziennym życiu, sprawuje opiekę i czuwa nad bliskim 24 godziny na dobę, czasami przez wiele lat, zazwyczaj bez pomocy innych. Fundacja Pro Salute rozpoczęła działania na rzecz opiekunów, inspirując się działaniami angielskiej organizacji Care, która jako pierwsza zwróciła uwagę na sytuację opiekunów rodzinnych. Organizatorzy tej kampanii chcą stworzyć tym osobom warunki przywracające ich życiu normalność, chcą zacząć zmieniać rzeczywistość. Jest to istotne, zwłaszcza w obliczu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Opiekun, który potrafi zadbać o siebie, który ma wsparcie, jest lepszym opiekunem, a dla zespołów opiekuńczych – lepszym partnerem. Opiekunów powitał Prezes Fundacji Andrzej Jankowski. Głównym celem spotkania było zapewnienie tym osobom miłego spędzenia czasu, który pozwoli zapomnieć o codziennych obowiązkach i problemach bez poczucia winy. W czasie spotkania pielęgniarki hospicjum wykonały opiekunom badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru. Wyświetlony został również film dotyczący opieki nad osobą obłożnie chorą w domu, obejmującego część pielęgnacyjną i rehabilitacyjną. W czasie spotkania pokazany został przez dr Izabelę Bronikowską sprzęt medyczny oraz przedmioty, które mogą ułatwić opiekunom pielęgnację chorego w domu. Sprzęty te można wypożyczyć w wypożyczalni lub zakupić w sklepie medycznym. W części artystycznej wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie. W czasie spotkania „Opiekun Rodzinny – nie musi być sam” przewidziano również poczęstunek dla zaproszonych. Dużą pomocą przy organizacji spotkania wykazały się wolontariuszki z I LO im. M. Kopernika.

Dzień Dziecka w ProSalute

Dzień Dziecka w ProSalute

Dzień Dziecka w ProSalute

Dzień Dziecka w ProSalute


Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego Fundacji „Pro Salute”
ul. Małachowskiego 14, 42-500 Będzin
Poniedziałek-piątek: 08:00 - 17:00, telefon: 512-868-036

Fundacja Pro Salute © 2018. | Realizacja All right reserved.