Fundacja Pro Salute : Będzin, ul. Sączewskiego 27

Telefon : 32 267 32 85

Email : info@prosalute.bedzin.pl

Centrum Wolontariatu Fundacji Pro Salute

Centrum Wolontariatu Fundacji „Pro Salute” współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku i 11 lat temu włączyło się do Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też Życie”, której celem jest przybliżenie problemów walki z chorobami nowotworowymi, a której sukces wymaga mobilizacji społecznej. Tym samym Będzin stał się aktywnym uczestnikiem światowego ruchu hospicyjnego.

Coroczny koncert „Głosy dla hospicjów” - „Voices for Hospices” – to wydarzenie charytatywne, które narodziło się w Wielkiej Brytanii, a którego celem jest zbieranie funduszy przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb pacjentów w okresie zaawansowanej choroby nowotworowej. Jest to doskonały pomysł wyrażania i zjednoczenia idei hospicyjnej w uniwersalnym języku muzyki.

Szczególnie satysfakcjonująca jest współpraca z młodzieżą szkolną , która przy życzliwości pedagogów i dyrekcji, uczestniczy w akcjach wolontariatu.

Należy podkreślić, że organizacja imprez kulturalnych propagujących opiekę hospicyjno -paliatywną jest możliwa dzięki wsparciu władz samorządowych i lokalnych instytucji kultury.

Wiosenne happeningi żonkilowe są już tradycją w Będzinie. Towarzyszy im muzyka i występy artystyczne oraz zbiórki publiczne przeprowadzane na ulicach i kwesty pod kościołami. Każdy darczyńca za wrzucony datek otrzymuje od wolontariusza kwiat żonkila. Zebrane pieniądze przeznaczone zostają na zakup łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, pomp infuzyjnych, jednorazowego sprzętu medycznego, takie jak: strzykawki, wenflony, plastry przeciwbólowe, zestawy do punkcji jam ciałą itp. oraz na Fundusz Dzieci Osieroconych.

Wolontariusze z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja odwiedzają z prezentami dzieci, których rodzice w ostatnim okresie życia byli pod opieką hospicjum. Ważną formą pomocy jest dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku tych dzieci.


Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego Fundacji „Pro Salute”
ul. Małachowskiego 14, 42-500 Będzin
Poniedziałek-piątek: 08:00 - 16:00, telefon: 512-868-036

Fundacja Pro Salute © 2018. | Realizacja All right reserved.