Fundacja ProSalute : Będzin, ul. Sączewskiego 27

Telefon : 32 267 32 85

Email : info@prosalute.bedzin.pl

Wspieraj Nas! Wesprzyj fundacje Prosalute

FundacjaPro Salute

Fundatorzy określili cele:

1. Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Będzinie zmierzających do unowocześnienia , rozbudowy i poprawy jego wyposażenia.
2. Wspomaganie w miarę posiadanych środków innych placówek Ochrony Zdrowia.
3. Popieranie naukowo - dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Będzinie, przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia, działalność wydawniczą.
4. Popieranie idei powstania i sponsorowania hospicjum.
5. Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych.
6. Propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki nowotworów oraz organizowanie kursów, sympozjów i konferencji naukowych w zakresie problematyki onkologicznej.
7. Organizowanie koncertów, happeningów, zbiórek publicznych i aukcji dzieł sztuki celem uzyskania środków na realizację celów statutowych.


Skład Zarządu Fundacji "Pro Salute":

Prezes Fundacji "Pro Salute”

lek. med. Andrzej Jankowski


Skarbnik

Grażyna Smalec


Członek Zarządu

Bartosz Jankowski


Historia ProSalute

 • • Fundacja "Pro Salute" została zarejestrowana 07.06.1991 r. w Sądzie Rejestrowym w Warszawie z inicjatywy grupy lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Będzinie.
 • • Sklep medyczny Fundacji "Pro Salute" powstał w 1991 r.
 • • Dnia 01.10. 1994 r. zostało utworzone Hospicjum Onkologiczne. w skład którego wchodzi Zespół Opieki Domowej i Poradnia Opieki Paliatywnej. W pierwszym okresie podstawową formą działalności była praca Zespołu Opieki Domowej realizowana przez wolontariuszy, pielęgniarki i lekarzy
 • • Patronat nad Hospicjum sprawuje PKZR. Oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Będzinie powstał 17.05.1994 r.
 • • Dnia 10.10.1995 r. została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej, Fundacją "Pro Salute" i Polskim Komitetem Zwalczania Raka Oddział w Będzinie na realizację programu promocji zdrowia w ramach Europejskiego Projektu "Szpital Promujący Zdrowie"
 • • Dnia 10.05.1997 r. został zarejestrowany Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro Salute"
 • • Dnia 05.04.1997 r. odbyło się uroczyste otwarcie przychodni w którym uczestniczył Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka - prof. dr hab. med. Zbigniew Wronkowski
 • • 03.04.2001 r. Hospicjum Onkologiczne otrzymało karetkę KIA Motors dla Hospicjum Onkologicznego. Był to dar koncernu samochodowego oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier".
 • • W 2001 r. przy współudziale Fundacji im. Stefana Batorego utworzono strony internetowe obejmujące działalność Fundacji.
 • • W 2001 r. zostało utworzone Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia przy współudziale Stowarzyszenia Włoskiego dla Solidarności miedzy Narodami AISPO Cooperazione Italiana.
 • • Fundacja współorganizowała konferencje na następujące tematy:

Zadania lekarzy w holistycznym postępowaniu paliatywnym w zaawansowanych okresach schorzeń nowotworowych

07.04.2000 r. Teatr Dzieci Załębia im. Jana Dormana w Będzinie

 • • Medycyny paliatywna - cele, organizacja, zakres opieki i leczenia oraz znaczenie pomocy hospicyjnej dr n.med. Jadwiga Pyszkowska - Konsultant Wojewódzki i Regionalny w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej
 • • Paliatywne zabiegi chirurgiczne w stanach zaawansowanych prof. dr n.med. Jacek Starzewski - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii
 • • Możliwości radioterapii i chemioterapii w niesieniu ulgi chorym nieuleczalnie lek. med. Jerzy Wydmański - specjalista onkolog - radioterapeuta z Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Wkład internistycznej terapii wspomagającej w leczeniu chorych w okresie terminalnym lek. med. Andrzej Jankowski - Ordynator Oddziału Wewnętrznego "A" Szpitala Powiatowego w Będzinie

Znaczenie terapii wspomagającej w onkologii

29.09.2000 r.

 • • Nowe koncepcje terapii onkologicznej w aspekcie optymalizacji leczenia dr n.med. Aleksander Zajusz Ordynator II Kliniki Radioterapii, Zastepca Dyrektora ds. Klinicznych Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Powikłania chemioterapii oraz możliwości ich minimalizacji dr n.med. Beata Utracka-Hutka - Kierownik Kliniki Chemioterapii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Niepożądany wpływ radioterapii na zdrowe tkanki. Leczenie odczynów popromiennych lek. med. Jerzy Wydmański - specjalista onkolog-radioterapeuta z Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Kontrola bólu jako element motywujący i wspomagający terapię onkologiczną dr n.med.Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki i Regionalny w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej
 • • Internistyczne leczenie wspomagające lek. med. Andrzej Jankowski - Ordynator Oddziału Wewnętrznego "A" Szpitala Powiatowego w Będzinie

Diagnostyka i leczenie nowotworów płuc

11.05.2001 r.

 • • Diagnostyka kliniczna raka płuc prof. dr hab. n.med. Wojciech Rokicki Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiej Akademii Medycznej - PSK Zabrze
 • • Chirurgiczne leczenie raka płuc dr n.med. Jacek Gawrychowski Adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiej Akademii Medycznej - PSK Zabrze
 • • Radioterapia niedrobnokomórkowego raka płuc dr n.med. Leszek Miszczyk Z-ca Kierownika Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Współczesne poglądy na radykalne leczenie chorych na drobnokomórkowego raka płuc. dr n.med. Rafał Suwiński Adiunkt Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach

Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych

26.10. 2001 r.

 • • Molekularne podłoże procesu nowotworowego - istota mutagenezy doc. dr hab. J. Rzeszowska-Wolny Zakład Radioterapii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Onkologii w Gliwicach
 • • Czynniki rakotwórcze występujące w środowisku prof. dr hab. Mieczysław Chorąży Zakład Biologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach
 • • Predyspozycje rodzinne w chorobach nowotworowych prof. dr hab.med. Jan Lubiński Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • • Refleksje na temat edukacji i kształtowania świadomości zagrożeń lek. med. Patrycja Tekiel Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro Salute"

Onkologiczna terapia hormonalna

17.05.2002 r.

 • • Terapia supresyjnymi dawkami tyroksyny w raku tarczycy prof. dr hab. n.med. Barbara Jarząb Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie-Skłdowskiej w Gliwicach
 • • Hormonoterapia w raku gruczołu krokowego dr n.med. Aleksander Zajusz Ordynator II Kliniki Radioterapii, Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Hormony, hormonoterapia a nowotwory narządu rodnego dr n.med. Andrzej Wojcieszek Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Leczenie hormonalne w raku piersi lek. med. Elżbieta Nowara Klinika Chemioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii-Curie Skłodowskiej w Gliwicach
 • • Zastosowanie leków hormonalnych u osób w terminalnym okresie chorób nowotworowych lek. med. Andrzej Jankowski Ordynator Oddziału Wewnętrznego "A" Szpitala Powiatowego w Będzinie

Diagnostyka i leczenie przerzutów nowotworowych do kości

09.05.2003 r.

  • Teleradioterapia przerzutów do kości doc. dr. hab. n.med. Leszek Miszczyk - Zakład Radioterapii, Instytut Onkologii - Gliwice
  • Diagnostyka i leczenie izotopowe przerzutów do kości dr n.med. Zbigniew Wygoda - Zakład Medycyny Nuklearnej, Instytut Onkologii - Gliwice
  • Zaopatrywanie złamań patologicznych kości na tle przerzutów dr n.med. Jerzy Spindel - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba - Piekary Śląskie, IX oddz. Guzów Kości
  • Złamania patologiczne, ogniska osteolityczne w obrębie części szyjnej, piersiowej lędźwiowej kręgosłupa. Diagnostyka i sposoby chirurgicznego leczenia. dr n.med. Jerzy Grzywocz - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba - Piekary Śląskie, IV oddz. Chirurgii Kręgosłupa i Paraplegii Pourazowej
  • Leczenie farmakologiczne chorych z przerzutami nowotworowymi do kości lek. med. Andrzej Jankowski - Ordynator Oddziału Wewnętrznego "A" Szpitala Powiatowego nr 1 w Będzinie

Diagnostyka i leczenie niewydolności serca - zalecenia a rzeczywistość

19.09.2003 r.

 • • Wprowadzenie lek. med. Andrzej Jankowski Ordynator Oddziału Wewnętrznego "A" Szpitala Powiatowego w Będzinie
 • • Kryteria rozpoznania wczesnych stadiów niewydolności krążenia. Leczenie ukierunkowane na profilaktykę postępu niewydolności serca dr n.med. Mariusz Skowerski dr n.med. Maciej Pruski Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice - Ochojec
 • Fundacja Pro Salute © 2018. | Realizacja All right reserved.